Gabinet

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

GABINET Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC Strona główna    

×Zamówienie

Instalacja w sieci


Jak skonfigurować pracę w sieci w wersji JZK 365? Jakie są różnice w stosunku do wcześniejszych wersji?

Ta informacja dotyczy wersji 365 i może się zmienić.

W aplikacjach Pakietu JZK 365 możesz utworzyć cztery rodzaje tożsamości:

LOKALNA: dane lokalnie na tym komputerze; tożsamość odpowiednia dla pracy na 1 stanowisku; połączenie następuje bezpośrednio do pliku lokalnego;
SIECIOWA: dane na innym stanowisku dostępnym w sieci lokalnej LAN; wymagane stałe połączenie i sieć lokalna gigabit; połączenie następuje bezpośrednio do pliku w lokalizacji sieciowej;
ZDALNA ODBC: dane w dowolnej lokalizacji dostępnej dla OBDC; dowolna bazanych obsługująca ODBC; połączenie na bazie connection-string;
ZDALNA TCP/IP: dane w dowolnej lokalizacji; dostęp w protokole TCP/IP (LAN, internet); tylko baza MySQL/MariaDB; połączenie SSL na bazie ip+port+login+pass.

Tożsamość sieciowa wymaga licencji na więcej, niż 1 stanowisko.
Tożsamość zdalna ODBC wymaga licencji PRO na przynajmniej 3 stanowiska.
Tożsamość zdalna TCP/IP wymaga licencji PRO na przynajmniej 5 stanowisk.

Ustawienia A. licencji, B. folderu tożsamości, C. logi aplikacji, muszą być zawsze przechowywane lokalnie. Jeśli aplikacja jzk365.exe uruchamiana jest ze ścieżki sieciowej, na dysku lokalnym utworzony zostanie automatycznie lokalny folder c:\jzk. Tego ustawienia nie możesz zmienić. Tam będą przechowywane A. lokalne kopie zapasowe, B. dane eksportowane z bazy SQL, C. logi programu, D. ustawienia tożsamości.

Licencja oraz kilka ustawień są przechowywane zawsze w lokalnym rejestrze Windows, w gałęzi odpowiadającej aktualnie zalogowanemu użytkownikowi. Pozostałe ustawienia przechowywane są w bazie SQL wraz z danymi.

Aby przygotować środowisko do pracy w sieci lokalnej, wykonaj skrupulatnie poniższą instrukcję. Nie zmieniaj ścieżek na inne, może to spowodować niepotrzebne komplikacje.

TOŻSAMOŚĆ SIECIOWA - SERWER: Na komputerze, który będzie serwerem:
1. Zainstaluj program normalnie w folderze c:\jzk.
2. Uruchom program, wprowadź licencję sieciową. Ustaw lokalny folder przechowywania tożsamości c:\jzk\dane.
3. Zamknij program i uruchom go ponownie.
4. Przygotuj tożsamości, z których będziesz korzystać, za każdym razem wybierając opcję LOKALNA.
5. Udostępnij folder c:\jzk wraz z podfolderami do pełnej kontroli (odczyt, zapis, modyfikacja, tworzenie, uruchamianie) użytkownikom w sieci, którzy mają korzystać z aplikacji.
6. Jeśli masz dane z wersji X1-X10, zaimportuj je teraz bezpośrednio z plików X1 albo z kopii zapasowej.

TOŻSAMOŚĆ SIECIOWA - KLIENT: Następnie na każdym stanowisku:
1. Przygotuj skrót sieciowy do odpowiedniej aplikacji, na przykład wskazujący na:
\\serwer\jzk\jzk365.exe /druczek_pro
2. Uruchom program z tego skrótu, wprowadź licencję sieciową, po czym zamknij. Upewnij się, że utworzony został lokalny folder c:\jzk oraz ustawiono lokalny folder przechowywania tożsamości c:\jzk\dane.
3. Uruchom program ponownie. Utwórz teraz nową tożsamość, wybierając opcję SIECIOWA. Wskaż tam ścieżkę do danych na serwerze, na przykład:
\\serwer\jzk\dane\Moja firma. Upewnij się, że program widzi dane.
4. Uruchom program instalacyjny na każdym stanowisku, wybierając wyłącznie instalację czcionek, narzędzi PDF oraz narzędzi dodatkowych.

Utworzenie 2 do 5 tożsamości wymaga licencji PRO, ale każde stanowisko zwiększa tę liczbę o 3, Zatem przy licencji PRO na 2 stanowiska możesz utworzyć 8 tożsamości. Ponieważ na każdym komputerze osobno konfigurujesz tożsamości, przy licencji PRO na 2 komputery możesz mieć po 5 tożsamości lokalnym na każdym, plus dodatkowo 3 sieciowe.

TOŻSAMOŚĆ ZDALNA ODBC - SERWER: Aby przygotować środowisko do pracy z tożsamością zdalną, na przykład do pracy w oddziałach rozproszonych geograficznie, zainstaluj najpierw bazę danych dostępną z serwera oraz skonfiguj łącza ODBC na wszystkich komputerach, które będą z niej korzystać. Upewnij się, że baza danych udostępnia bazę danych oraz nadano odpowiednie uprawienia. Za te czynności odpowiedzialny jest administrator serwera. Program musi mieć uprawienia administracyjne do tabel, w szczególności ALTER, CREATE, DELETE, INDEX, INSERT, SELECT, UPDATE. Na serwerze nie instalujesz Pakietu JZK.

TOŻSAMOŚĆ ZDALNA ODBC - KLIENT: Następnie na każdym stanowisku:
1. Zainstaluj program lokalnie.
2. Uruchom program z tego skrótu, wprowadź licencję sieciową, po czym zamknij. Upewnij się, że utworzony został lokalny folder c:\jzk oraz ustawiono lokalny folder przechowywania tożsamości c:\jzk\dane.
3. Uruchom program ponownie. Utwórz teraz nową tożsamość, wybierając opcję ZDALNA ODBC. Wskaż tam łącze ODBC, które skonfigurowałeś wcześniej. Upewnij się, że program widzi dane.
4. Jeśli masz dane z wersji X1-X10, możesz je wyeksportować do bazy danych za pomocą opcji Narzędzia ADO.

TOŻSAMOŚĆ ZDALNA TCP/IP - SERWER: Przygotuj bazę MySQL/MariaDB normalnie. Upewnij się, że baza danych udostępnia bazę danych na wskazane adresy IP wraz z REQUIRE_SSL oraz nadano odpowiednie uprawienia. Za te czynności odpowiedzialny jest administrator serwera. Program musi mieć uprawienia administracyjne do tabel, w szczególności ALTER, CREATE, DELETE, INDEX, INSERT, SELECT, UPDATE. Na serwerze nie instalujesz Pakietu JZK.

TOŻSAMOŚĆ ZDALNA TCP/IP - KLIENT: Następnie na każdym stanowisku:
1. Zainstaluj program lokalnie.
2. Uruchom program z tego skrótu, wprowadź licencję sieciową, po czym zamknij. Upewnij się, że utworzony został lokalny folder c:\jzk oraz ustawiono lokalny folder przechowywania tożsamości c:\jzk\dane.
3. Uruchom program ponownie. Utwórz teraz nową tożsamość, wybierając opcję ZDALNA TCP/IP. Wskaż tam adres IP, numer portu, login i hasło. Upewnij się, że program widzi dane.
4. Jeśli masz dane z wersji X1-X10, możesz je wyeksportować do bazy danych za pomocą opcji Narzędzia ADO.

2020-08-31

sql sieci

· Pozostałe tematy
· Zadaj swoje pytanie
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-10-22 20:24 #33.2 for 3.237.186.116 @ec2-3-237-186-116.compute-1.amazonaws.com